Grafen – najnowszy produkt Mennicy-Metale

Zespół naszych specjalistów metali szlachetnych, aby dostosować się do wszystkich wymagań rynku i potrzeb różnych klientów, opracował dwa produkty: grafen oraz tlenek grafenu.

Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne.

Grafen właściwości

 • bardzo dobry przewodnik ciepła
 • posiada niewielką rezystancję
 • bardzo wysoka ruchliwość elektronów w temperaturze pokojowej przy założeniu jedynie rozpraszania na fononach μ = 200 000 cm²/Vs (dla porównania krzem – 1500 cm²/Vs, arsenek galu – 8500 cm²/Vs)
 • prędkość przepływu elektronów, wynosząca 1/300 prędkości światła,
 • jest prawie przezroczysty – warstwa o grubości jednego atomu pochłania 2,3% białego światła.
 • jest ponad 100 razy mocniejszy niż stal (o tej samej grubości), a zarazem tak elastyczny, że można go bez szkody rozciągnąć o 20%.
 • membrana z utlenionego grafenu nie przepuszcza gazów, nawet atomów helu, a równocześnie jest całkowicie przenikalna przez wodę (H2O). Daje to możliwość zastosowania do filtracji w temperaturze pokojowej, np. w celu zwiększenia stężenia alkoholu bez użycia klasycznej destylacji czy wymrażania.

Zastosowanie grafenu:

 • Produkcja, transport i magazynowanie energii:
 • Rozwój materiałów elektrodowych (ogniwa, akumulatory, superkondensatory).
 • Produkcja energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych.
 • Nowoczesne sieci energetyczne.
 • Mikroelektronika i elektronika:
 • Giętkie ekrany dotykowe.
 • Miniaturyzacja podzespołów elektronicznych.
 • Zwiększenie mocy obliczeniowych komputerów.
 • Bardziej selektywne i czułe sensory i detektory
 • Technologie energooszczędne.
 • Przemysł materiałowy i kompozytowy:
 • Zwiększenie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego.
 • Powłoki antykorozyjne.
 • Farby, tusze i powłoki funkcjonalne.
 • Zmniejszenie wpływu promieniowania UV na degradację polimerów.
 • Zwiększenie adhezji na granicy faz.
 • Polepszenie właściwości materiałów hybrydowych i kompozytowych.
 • Składnik smarów i lubrykantów.
 • Nośnik katalizatorów.
 • Składnik opon.
 • Dodatek do materiałów konstrukcji drogowych.
 • Filtry i membrany w przemyśle górniczym i chemicznym (np. odsalanie wody morskiej, filtracja helu 4, zatężanie roztworów).
 • Przemysł medyczny:
 • Wykorzystanie w celach diagnostycznych.
 • Nośnik leków w systemach „drug delivery”.
 • Inżynieria tkankowa.
 • Różnicowanie tkanek.
 • Regeneracja i leczenie stanów zapalnych (np. opatrunki antybakteryjne).

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego, gdzie zakupią Państwo nasze produkty lub do kontaktu z działem Handlowym naszej firmy.