Wyroby chemiczne

Nasza firma znana jako producent szeregu wyrobów z metali szlachetnych produkuje również związki chemiczne. Są to:
  • kwas chloroplatynowy w postaci stałej oraz roztworów
  • chlorek złota (kwas chlorozłotowy) w postaci stałej oraz roztworów
  • roztwory złota koloidalnego – trójchlorek rodu (kwas chlororodowy) w postaci stałej oraz roztworów
  • chlorek palladu (kwas chloropalladowy) w postaci stałej oraz roztworów
  • związki z grupy chloroplatynianów
  • związki z grupy chloropalladzianów
  • azotan palladu
  • azotan rodu
  • azotanowy roztwór Pt
  • siarczan rodu