Druty termoparowe

DRUTY TERMOPAROWE

Mennica – Metale Sp. z o.o. jest jedynym polskim producentem drutów termolektrodowych na termoelementy, stosowanych w_technicznych termometrach termoelektrycznych. Ich działanie opiera się na zależności siły do temperatury spoin: pomiarowej i_odniesienia. Termoelement jest zestawem dwóch termoelektrod z platyny i jej stopów z rodem o specjalnej czystości minimum 3N5 (99,95%).

 

DRUTY TERMOELEKTRODOWE

W naszym asortymencie znajdują się następujące druty termoelektrodowe:
– Drut z Pt – średnica standardowa 0,5 mm
– Druty ze stopu PtRh6 – średnica standardowa 0,5 mm
– Druty ze stopu PtRh10 – średnica standardowa 0,5 mm
– Druty ze stopu PtRh13 – średnica standardowa 0,5 mm
– Druty ze stopu PtRh30 – średnica standardowa 0,5 mm

 

TERMOELEMENTY

Na życzenie klientów wykonujemy również inne średnice o podstawowym zakresie od 0,1 mm do 1,0 mm. Druty na termoelementy sprzedajemy jako sparowane, tj. po sprawdzeniu parametrów obu drutów oraz w jednakowej długości.

Termoelementy stosowane są w następujących zestawieniach:

1. Typ S: (PtRh10 – Pt) w klasie I i II zakres pomiaru temperatur do 1573 K. Termoelement może być stosowany również do krótkotrwałych pomiarów temperatur powyżej 1573 K.
Warunki pracy – atmosfera
Utleniająca – preferowana
Obojętna – dopuszczana
Redukcyjna – niezalecana
Próżnia – zależy od zastosowań
2. Typ R: (PtRh13 – Pt) w klasie I i II zakres pomiaru temperatur do 1723 K. Termoelement może być stosowany również do krótkotrwałych pomiarów temperatur powyżej 1723 K.
Warunki pracy – atmosfera
Utleniająca – preferowana
Obojętna – dopuszczana
Redukcyjna – niezalecana
Próżnia – zależy od zastosowań
3. Typ B: (PtRh30 – PtRh6) w klasie II i III zakres pomiaru temperatur do 1873 K. Termoelement może być stosowany również do krótkotrwałych pomiarów temperatur powyżej 1873 K.
Warunki pracy – atmosfera
Utleniająca – preferowana
Obojętna – dopuszczana
Redukcyjna – niezalecana
Próżnia – zależy od zastosowań

 

ŻYWOTNOŚĆ TERMOELEMENTÓW

Żywotność termoelementów może być wydłużona poprzez prawidłowy dobór materiałów izolacyjnych. Platyna tworzy nisko topliwe eutektyki z takimi pierwiastkami jak: Pb, Sn, Si, Zn.
Kontaktu ze szkodliwymi zanieczyszczeniami, zwłaszcza w atmosferze redukcyjnej, można uniknąć poprzez stosowanie stabilnych materiałów ogniotrwałych wysokiej czystości.
W trakcie wykonywania termoelementu druty termoelektrodowe powinny być starannie chronione przed brudem, olejem i tłuszczem. Nawet kontakt z substancjami znajdującymi się na skórze człowieka może zanieczyścić powierzchnie drutu i spowodować jej zmatowienie w czasie ogrzewania.

Charakterystyki termoelektryczne termoelementów w postaci zależności siły termoelektrycznej od temperatury i charakterystyki odwrotne w postaci zależności temperatury od siły termoelektrycznej są zgodne z normą PN-EN 60584 – 1/2: 1997.
Na życzenie klientów przeprowadzamy także legalizację termoelementów w Głównym Urzędzie Miar lub Okręgowym Urzędzie Miar.

 

DRUTY DO TERMOELEMENTÓW REZYSTANCYJNYCH

Produkujemy druty do termoelementów rezystancyjnych, których działanie opiera się na zależności rezystancji elektrycznej przewodnika elektryczności od temperatury. Druty wykonane są z platyny o czystości minimum 4N (99,99%). Średnica drutu – 0,032 mm. Charakterystyka termoelektryczna drutu jest zgodna z normą PN-EN 60751 +A2: 1997.

Jako producent drutów termoelektrodowych, termoelementów i wzorców kontrolnych dążymy do spełnienia rosnących wymagań klientów. Pomaga nam w tym wdrożony i certyfikowany system zarządzania wg normy PN-ISO 9001. Posiadamy także certyfikowany system zarządzania środowiskowego i system zarządzania BHP. Wszystkie druty są sprawdzane przez Dział Kontroli Jakości. Wykwalifikowana kadra służy klientom swoją wiedzą i doświadczeniem.