Pigmenty luminoforowe

PIGMENTY LUMINOFOROWE I ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW

Produkujemy tzw. pigmenty luminoforowe REAS, które służą do zabezpieczania dokumentów służbowych, znaków skarbowych oraz dokumentów personifikowanych.

Pigmenty luminoforowe REAS (Rare Earth Anti-Stokes) są to związki metali ziem rzadkich. Cechuje je odwrotna do konwencjonalnej emisja światła o długości fali krótszej niż fala światła wzbudzającego.

Pigmenty produkowane w Mennicy- Metale Spółka z o.o. dzięki charakterystycznej postaci widma umożliwiają jednoznaczną identyfikację.
Zabezpieczenia pigmentami luminoforowymi REAS są niewidoczne dla ludzkiego oka aż do momentu naświetlenia specjalnym promieniowaniem laserowym o niskiej mocy. Dopiero wówczas pojawia się emisja, która może zostać wykorzystana do identyfikacji.